Dals Långeds Byafest 2023

Dals Långeds Byafest 2023 has been a success!

Grafiskt: Elna Aurand

How we did it - you find here below!

SVENSKA: Studio Växt planerar en “Byafest” 2023 (en fest för orten Dals Långeds invånare). Vill du, din förening, ditt företag eller en grupp av vänner hjälpa till och vara en del av festen?
Läs mer nedan!

ENGLISH: Studio Växt are planning a Byafest 2023 (a party for the residents of Dals Långed). Do you, your organisation, your business, or group of friends want to take part or help out?
Read more below!

ARRANGERA!

Vill du, ditt företag, dina grannar, din förening eller ett annat litet gäng hitta på något under Dals Långeds Byafest? KUL! Alla får vara med. Du ansvarar för det ni arrangerar och blir med i programmet över dagens aktiviteter och event.

Allt läggs upp i en google-karta – ett interaktivt och tydligt sätt att se hur hela Dals Långed aktiveras.
Vi behöver denna info för att lägga in din aktivitet i kartan/programmet: 

  1. Namn (titel, kort rubrik som beskriver vad som händer?
  2. Tid
  3. Plats (adress)
  4. Beskrivning (kostar det? Vad händer? begränsningar? Var tydlig!) 
  5. Kontaktuppgifter (telefonnummer, mejl eller annat sätt att nå dig

Mejla detta till: project.vaxt@gmail.com

ORGANISING!

Do you, your organisation, your neighbours or another group want to run an activity at Dals Långeds Byafest? FUN! Everyone can be a part of it. Each organiser takes responsibility for the part that they arrange, which becomes a part of the programmed activities throughout the day.

Everything will be added to a Google-map, an interactive and clear way to see what is happening throughout Dals Långed. 
We need the following information to include your event in the map/programme: 

  1. Name (Titel, a short heading that describes what is happening)
  2. Time
  3. Place (Address)
  4. Description (does it cost? What is happening? Limitations? Be clear!)
  5. Contact information (phone, email, or another way to contact you)

Send it to project.vaxt@gmail.com

 HJÄLPA TILL

Studio Växt faciliterar kommunikation om dagen för alla, men vardera ansvarar över sin aktivitet. Det är demokratiskt, smidigt och inkluderande. Men vi behöver din hjälp!

Sprid ordet!
Vi skickar ut denna flyer i tätorten DL postlådor. Det är svårt att nå alla – så hjälp oss sprida! Kom till Studio Växt och hämta flyers och affischer för att sätta upp, dela ut och sprida!

En hjälpande hand!
Studio Växt kommer arrangera ett litet festivalområdet mellan Studio Växt och Mustadfors folkets hus under byafesten. Vill du hjälpa oss? Super! kontakta oss på project.vaxt@gmail.com


Sponsor?
En dag som denna kostar, så vill du sponsra oss med pengar eller material så tar vi tacksamt emot. Program ska printas, Studio Växt festivalområde byggas och mycket administeras! Swisha en peng till: 123 359 08 25
eller kontakta oss på: project.vaxt@gmail.com

HELP OUT

Studio Växt will facilitate communication about Byafest for everyone, but organisers take responsibility for their own activity. It is democratic, smooth and inclusive. But we need your help!

Spread the word!
We are sending out this flyer to all postboxes in Dals Långed town. However, it is hard to reach everyone – so help us get the word out. You are welcome to Studio Växt to receive flyers and posters to put up, share and spread!

A helping hand
Studio Växt will arrange a small festival area between Studio Växt and Mustadfors Folkets Hus during the Byafest. Do you want to help us? Amazing! Contact us on project.vaxt@gmail.com

Sponsorship?
A day such as this costs money to produce, so we are grateful for any sponsorships of money or material. The programme must be printed, the festival area built and a lot of administration. You can Swish money to: 123 359 08 25 or contact project.vaxt@gmail.com


HÅLL DIG UPPDATERAD

På facebook finns det ett event där vi uppdaterar regelbundet. Eventet heter: ” Dals Långeds Byafest 16 SEP 2023”. Sprid, bjud in och följ!

LÄNK TILL FACEBOOK EVENTEN: https://fb.me/e/3Ff74twz1

Bjud in vänner, följ för att hålla dig uppdaterad och läs mer vad som är på gång genom facebookeventet.

STAY UP TO DATE

On facebook there is an event which will be updated regularly. The event is called “ Dals Långeds Byafest 16 SEP 2023”. Spread, invite and click attending!

LINK TO FACEBOOK EVENT: https://fb.me/e/3Ff74twz1

Link above for the facebook event. Invite your friends, keep you updated and see what is up to date through the facebook event


*Studio Växt fick Idépeng 2022, som är ett litet stöd för kulturdrivna projekt i Dalsland. Studio Växt fick stödet för att bland annat organisera en byafest, filmkvällar och workshops. Stort tack till Mötesplats Steneby och Dals Långeds Utvecklingsråd!

Add Your Heading Text Here